นิคมฯบางปูเดินหน้าตรวจโรงงานตามมาตรการป้องกันลดและแก้ไขฝุ่น PM 2.5

เมื่อวานนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เข้าตรวจสอบโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามนโยบายป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยได้เข้าตรวจสอบโรงงานผสมคอนกรีต ผลิตไม้ขีดไฟ และผลิตตลับหมึก จากการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้พบว่าโรงงานมีระบบการบริหารจัดการป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่เป็นอย่างดี

ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภายนอกแต่อย่างได

*********************************