พช.อุบลฯ ยึดหลัก “บวร” ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ทุกวันธรรมสวนะ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความรักสามัคคี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. ณ วัดมหาวราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันพระ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวอุบลราชธานีและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทำบุญฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11

ทั้งนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเพลินพิศ สาสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมทำบุญตักบาตร

โอกาสนี้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า “จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าวัดทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร ทุกวันธรรมสวนะ เริ่มตั้งแต่ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 และทุกวันธรรมสวนะ ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำและวันแรม 15 ค่ำ ตลอดงบปีประมาณ 2564 ณ วัดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือโอกาสนำบุลคลากรในสังกัดไปวัดเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรและภวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร”

ขณะที่ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า “การทำบุญตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด ราชการ เพื่อช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้บุคลากรในสังกัด มีจิตใจ มีความสุข ความสงบ มีความรัก สามัคคี มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานและทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป”