📣📣📣กิจกรรมดีดีสำหรับ “ผู้สูงวัย” (อายุ 60 – 75 ปี) 📣📣📣

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวน “ผู้สูงวัย” เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!
รับจำนวนจำกัด เพียงกิจกรรมละ 15 ท่าน เท่านั้น!

🎄🌵🌿กิจกรรมที่ 1 สวนขวด 🎄🌵🌿

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

💚เรียนรู้วิธีการทำและวิธีการดูแลพืชสวนขวด

💚ความรู้เกี่ยวกับพืชระบบเปิดและระบบปิด

💚ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน

พร้อมนำชิ้นงานของท่านกลับบ้าน ฟรี!

📌ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวนขวด คลิก shorturl.asia/ZEChO

🥛🥗กิจกรรมที่ 2 กินดี มีสุข 🥛🥗

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 – 16:30 น.

💙เรียนรู้เรื่องหลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

💙ทดสอบอาหาร

💙การอ่านฉลากอาหารอย่างชาญฉลาด

💙กิจกรรมทำน้ำเต้าหู้

📌ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกินดี มีสุข คลิก shorturl.asia/xbWnG

กิจกรรม ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7

อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4)

เอกสารกิจกรรม

shorturl.asia/E9LiQ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 061 879 3919