ผู้อำนวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ และคณะบุคลากร ได้จัดโครงการ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” (ครั้งที่ 2) มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับประธานชุมชนในเขตภาษีเจริญ

นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ และคณะบุคลากร ได้จัดโครงการ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” (ครั้งที่ 2) มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับประธานชุมชนในเขตภาษีเจริญ จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนกำแพงทองพัฒนา แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โดยมี นายสมชาย พึ่งศิลป์ เป็นประธานชุมชน ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งใต้ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ นายสังขจาย ขำเขียว เป็นประธานชุมชน และ ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ นายสมชาย กาลณีโย เป็นประธานชุมชน เพื่อมอบให้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019