รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่

วันที่ 4 พ.ย. 64 ณ บริเวณลานจอดรถระยะยาวโซนบี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่ ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ ให้แก่ สมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย , สมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ , สมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า และสมาคมผู้ขับขี่แท็กซี่สาธารณะ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเซื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

โดยสมาคมฯ ได้ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ผลักดันให้เกิดการเยียวยาผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 65 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือในสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)