อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี ให้คณะบุคคลเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเดชา อัชรีวงศ์ไพศาล ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ ภาค ๗ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ ช่วยรักษา , นายชัช หะซาเล็ม , นางพรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร , ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑๐ อาคารศาลอาญามีนบุรี