สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรม “OPEN HOUSE” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) บน Facebook

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 64 สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดย กองวิชาวิศวกรรมการบิน จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) บน Facebook Live CATCthailand สถาบันการบินพลเรือน

โดย ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนายกุลฉัตร เชยทอง ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินรุ่นที่ 6 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมพุดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน เส้นทางการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา ค่าเล่าเรียน-ทุนการศึกษา และตอบคำถามประเด็นต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตร รวมถึงพาชมห้องเรียน อุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน

ซึ่งในปีนี้ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน) หลักสูตรสองภาษา เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้

1. รอบโควตา (เตรียมวิศวกรรมการบิน) ระหว่างวันที่ 4 ต.ค. – 25 พ.ย. 2564

2. รอบรับตรง (เตรียมวิศวกรรมการบิน) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2564 – 3 มี.ค. 2565

โดยมี นายศิครินทร์ เศรษฐ์สุรปรีชา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เป็นผู้ดำเนินรายการดังกล่าว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงาน “OPEN HOUSE” ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และสาระประโยชน์อย่างมากจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบินได้เป็นอย่างมาก

สามารถชมวีดีโอคลิป Facebook Live “OPEN HOUSE” หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน ได้ที่

https://www.facebook.com/100000038431842/posts/4946978538646712/?d=n

https://www.facebook.com/catcthailand/videos/592349145145462/