ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนย่านดินแดงและห้วยขวาง

(3 พ.ย.64) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตดินแดง พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้สูงอายุ และมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้บริการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 100 คน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 110 คน ได้แก่ กลุ่มคนพิการจากชุมชนคนไร้เสียง กลุ่มผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ถูกเลิกจ้างงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดูแลคุณภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลือระยะยาวต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธานำมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดทีมสาธารณสุขลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางถึงภายในบ้าน รวมทั้งจัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit: BMV) หรือรถ BMV เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้ว แต่ยังไม่ควรประมาท สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน แล้วเราจะรอดปลอดภัยไปด้วยกัน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการตามมาตรการเปิดประเทศ ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งชุดบูรณาการเพื่อตรวจสอบ กำกับ และติดตามการเปิดสถานที่ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้แก่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และกอ.รมน. ออกตรวจสถานประกอบการ เพื่อให้ข้อแนะนำสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA/SHA+) สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ หากสถานประกอบการใดยังไม่ได้ขออนุญาตตามมาตรการ SHA/SHA+ แนะนำให้ดำเนินขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้พิจารณาออกตราอนุญาตให้สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ SHA/SHA+ อนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ แต่ต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามผลทุก 14 วัน
—–