ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว เป็นกรณีเร่งด่วน บริเวณคลองบางกอกน้อย ถนนนครอินทร์ ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนราชพฤกษ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงวงเวียนพระราม 5

ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกบางศรีเมือง (ท่าน้ำนนทบุรี) ถึงสะพานพระราม 7

ถนนนครอินทร์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่คลองบางกอกน้อย ถึงสะพานพระราม 5

ถนนเทอดพระเกียรติ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่วงเวียนบางกรวย ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

ถนนบางกรวย-จงถนอม ตั้งแต่วงเวียนบางกรวย ถึงคลองบางกอกน้อย   

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

การประปานครหลวง