การรถไฟฯ ประกาศให้บริการรับ-ส่ง สินค้า กับขบวนรถทางไกลที่สถานีรังสิต (สายสีแดง) เฉพาะสินค้าสัมภาระและหีบห่อทุกประเภท ยกเว้นรถจักรยานยนต์ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

การรถไฟฯ ประกาศให้บริการรับ-ส่ง สินค้า กับขบวนรถทางไกลที่สถานีรังสิต (สายสีแดง) เฉพาะสินค้าสัมภาระและหีบห่อทุกประเภท ยกเว้นรถจักรยานยนต์ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.

Facebook ทีมพีอาร์การรถไฟฯ : https://www.facebook.com/129946050353608/posts/5140598165955013/?d=n

IG :https://www.instagram.com/p/CVzjuDfBTSn/?utm_medium=copy_link

Twitter : https://twitter.com/pr_srt/status/1455799429961707522?s=21