ครูศิลป์ของแผ่นดิน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ดำเนินการเฟ้นหาเพชรล้ำค่าด้านงานหัตถศิลป์ไทย และเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ผู้เปี่ยมด้วยทักษะฝีมือและองค์ความรู้ และยังคงยึดมั่นรักษาภูมิปัญญาในงานหัตถกรรมดั้งเดิมที่นับวันใกล้จะสูญหาย สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น มีจิตวิญญาณในความเป็นช่างฝีมือที่พร้อมจะถ่ายทอดส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานและคนรุ่นหลัง เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้สามารถเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่า และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์พร้อมเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

โดยในปี 2562 มีผู้ที่ได้รับการเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินทั้งสิ้น 7 ราย ในหลากหลายสาขาช่างหัตถกรรมได้แก่

ครูอุทัย เจียรศิริ (งานโลหะ)

ครูเจน นวลสุภา (งานไม้)

ครูสงคราม งามยิ่ง (งานทอ)

ครูทองอยู่ กำลังหาญ (งานทอ)

ครูบุญมี ล้อมวงศ์ (งานโลหะ)

ครูตีพะลี อะตะบู (งานโลหะ)

ครูชยธร ภาณุมาศ (งานปั้น)

SACICT ร่วมเชิดชูด้วยจิตคารวะ ขอแสดงความยินดีและขอขอบพระคุณครูทุกท่านที่ได้ร่วมงาน ๑ ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม

#ครูศิลป์ของแผ่นดิน