ชป.ปรับลดน้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำท่าจีน ลดผลกระทบพื้นที่ริมตลิ่ง

กรมชลประทาน ปรับลดการรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำท่าจีน เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ริมตลิ่ง พร้อมเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน จึงได้ปรับลดการรับน้ำจากแม่น้ำจ้าพระยาเข้าแม่น้ำท่าจีน ผ่านประตูระบายน้ำพลเทพจากอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที ลงเหลือในอัตรา 60 ลบ.ม./วินาที  และปรับลดการระบายน้ำจากประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ ประตูระบายน้ำกระเสียว-สุพรรณ และประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่ง พร้อมกันนี้ได้ปรับลดการรับน้ำเข้าแม่น้ำน้อย ผ่านประตูระบายน้ำบรมธาตุจากในอัตรา 100 ลบ.ม./วินาที เหลือในอัตรา 80 ลบ.ม./วินาที  เพื่อลดผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ด

ส่วนปริมาณน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ระบายลงคลองพระยาบรรลือ และคลองสาขาต่างๆ อาทิ คลองญี่ปุ่นใต้ คลองขุนศรี คลองลากฆ้อน คลองขุดใหม่ คลองพระอุดม คลองพระพิมล คลองบางบัวทอง กรมชลประทาน ได้พิจารณาลดการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำผักไห่-เจ้าเจ็ด และได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน  พร้อมระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนผ่านทางสถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ  และระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าน สถานีสูบน้ำสิงหนาท2 รวมทั้งสนับสนุนกระสอบทรายและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่แม่น้ำท่าจีนเพิ่มเติมอีกจำนวน 55 เครื่อง รวม 77 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน 23 เครื่อง รวม 132 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็ว

กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับประชาชนให้เร็วที่สุด ตามข้อสั่งการของรัฐบาลและนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน