สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 2 หลังจากเปิดประเทศ วันที่ 1 พ.ย. 64)

🌟 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 98 ราย

🔴 เพศหญิง 51 ราย 🔵 เพศชาย 47 ราย

👥 ต่างชาติ 11 ราย (พม่า 10 ราย และลาว 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 35 ราย

อำเภอปากเกร็ด 21 ราย

อำเภอบางบัวทอง 16 ราย

อำเภอบางใหญ่ 13 ราย

อำเภอบางกรวย 12 ราย

อำเภอไทรน้อย 1 ราย

🤧 มีอาการ 60 ราย คิดเป็น 61.22 %

😳 ไม่มีอาการ 38 ราย คิดเป็น 38.78 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

– ไม่เคยได้รับวัคซีน 46 ราย คิดเป็น 46.93%

– รับวัคซีน 1 เข็ม 20 ราย คิดเป็น 20.83%

AstraZeneca 7 ราย

Sinovac 3 ราย

Sinopharm 6 ราย

Pfizer 1 ราย

– รับวัคซีน 2 เข็ม 32 ราย คิดเป็น 32.65%

Sinovac I + Sinovac II = 6 ราย

Sinovac I + AstraZeneca II = 6 ราย

Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย

Sinovac I+ Sinovac II +Pfizer III = 0 ราย

Sinopharm I + Sinopharm II = 6 ราย

Sinopharm I + AstraZeneca II = 0 ราย

AstraZeneca I + AstraZeneca II = 10 ราย

AstraZeneca I + Pfizer II = 2 ราย

Pfizer I + Pfizer II = 2 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 98 ราย

– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในครอบครัว 11 ราย

– จุดคัดกรอง CI วัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 7 ราย

– กลุ่มอาชีพค้าขาย (ไม่ระบุ) 5 ราย

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 5 ราย

– พนักงานเทศบาล (ไม่ระบุ) 2 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

– ช่างไฟ The mall ท่าพระ

– ทำสวนที่บ้าน

– พยาบาลสถาบันโรคทรวงอก

– รับเหมาก่อสร้าง

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

💉 ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/

📢 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน กับ นนท์พร้อม ท่านสามารถติดต่อส่งข้อมูลได้ที่ Line Official ID: @nontprompt หรือคลิกลิงค์เพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/AdQYTGK

😷 “ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562