อธิบดีกรมการแพทย์​ พร้อมด้วย​ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมด เวิลด์ จำกัด ร่วมลงนามว่าด้วยบันทึกความเข้าใจการให้ใช้สิทธิบัตร​ “เครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์”

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์​ พร้อมด้วย​ คุณชัยวัฒน์ ไวพนิชการ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมด เวิลด์ จำกัด​ เรืออากาศเอก นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และ​ คุณกรสิริ สงวนวงษ์​กรรมการบริษัท เมด เวิลด์ จำกัด​ ร่วมลงนามว่าด้วยบันทึกความเข้าใจการให้ใช้สิทธิบัตร​ “เครื่องเตรียมยาฉีดและยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์” ระหว่างกรมการแพทย์ กับบริษัท เมด เวิลด์ จำกัด​ โดยมี​ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์​ ผู้บริหารกรมการแพทย์​และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี​ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์​ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 https://www.facebook.com/643148052494633/posts/2240066139469475/