สถานประกอบการในกรุงเทพฯ ตื่นตัวขออนุญาตมาตรฐาน SHA แล้วกว่า 3,400 แห่ง

(2 พ.ย. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 56/2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Cisco Webex)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงแนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวมมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า 1,000 รายต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งจากนโยบายการเปิดประเทศและเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่เมื่อวานนี้ (1 พ.ย. 64) กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ซึ่งต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับทหาร ตำรวจ และ กอ.รมน. จัดชุดบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเมื่อวานนี้ ชุดบูรณาการได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 657 แห่ง ซึ่งทุกแห่งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญต่อการลงทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) พบสถานประกอบการ จำนวน 36 แห่ง ไม่มีมาตรฐาน SHA ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการลงทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) ทางเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha เพื่อเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาใช้บริการ

สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) ณ วันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 16.00 น. มีทั้งหมด 3,414 แห่ง แบ่งเป็น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1,356 แห่ง โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 664 แห่ง นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 51 แห่ง ยานพาหนะ 352 แห่ง บริษัทนำเที่ยว 451 แห่ง สุขภาพและความงาม 190 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 88 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9 แห่ง การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 70 แห่ง ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 183 แห่ง
————————