“อนุทิน” รับมอบ หน้ากาก N95 จากภาคเอกชน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 300,000 ชิ้น จากบริษัทซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจดูแลและป้องกันโรคโควิด 19

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับมอบหน้ากาก N95 จำนวน 300,000 ชิ้น จาก คุณ เฉิน หลินฟง รองผู้จัดการใหญ่ และพลเอกวิสิษฐ แจ้งประจักษ์ ที่ปรึกษา บริษัทซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจดูแลและป้องกันโรคโควิด 19

นายอนุทินกล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่มอบสิ่งของที่จำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการส่งมอบไปยังสถานพยาบาล/รพ.สต.ที่อยู่ห่างไกล นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเร็วต่อไป

*********************************** 2 พฤศจิกายน 2564