กรมทางหลวงขอนำส่งวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่การดำเนินการของกรมทางหลวงในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนและการดูแลรักษาเส้นทางในสถานการณ์อุทกภัย

กรมทางหลวงขอนำส่งวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่การดำเนินการของกรมทางหลวงในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนและการดูแลรักษาเส้นทางในสถานการณ์อุทกภัย