🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 4,397 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 1,843,628 โด๊ส

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน (เป้าหมายฉีด 70%)

💉 เข็ม สะสม 999,230 คน 62.10%

💉💉 เข็ม สะสม 778,277 คน 48.36%

📌 หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุ รวมข้อมูลที่ฉีดนอกจังหวัดนนทบุรี

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center