ผู้ว่าลำปางรุดมอบ พม.ลำปางหลายหน่วยงานช่วยเหลือชายพิการแขนถูกตัดขาด 2 ข้างมา 20 ปี ยากจนไร้ที่พึ่ง

นาย สิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง โดย..นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพร้อมด้วยศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง,เทศบาลนครลำปาง ,ประธานชุมชนฯร่วมวางแผนช่วยเหลือ นาย สมบัติ นามสมมุติ อาศัยอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางซึ่งป่วยพิการแขนขาด 2 ข้าง สาเหตุถูกไฟซ้อตมาร่วม 20 ปี ภรรยาหย่าร้างกันเมื่อ 2 ปี ใช่ชีวิตโดยมีพี่สาวคอยดูแลมีฐานะยากจนในเบื้องต้นมีหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือดังนี้

1. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเพรมเพริส จำนวน 1 ห่อ

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง(ศูนย์บริการคนพิการ)วางแผนร่วมกับชุมชนและเทศบาลนครลำปางช่วยเหลืองบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยหัองน้ำผู้พิการจำนวนเงิน 40,000 บาท

3.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางให้การช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ครอบครัวรายได้น้อยคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมน้ำดื่ม

4. อำเภอเมืองลำปาง มอบเพรมเพริสจำนวน 1 ห่อ พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ให้กำลังใจในการใช่ชีวิตประจำวันนายสมบัติ ฯ ในครั้งนี้อีกด้วย