📢 “นนท์พร้อม ready to work” (Special Formula) สูตรวัคซีน Sinovac+Pfizer

💉 จัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac เข็ม 2 เป็น Pfizer สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 10,000 คน

📍 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

‼️ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มานานเกิน 2 เดือน

‼️ ไม่จำกัดเชื้อชาติ และที่พักอาศัย

📲 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.

https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/ready-to-work

(รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนเดิมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนขอให้ลงทะเบียนใหม่ตามลิงค์นี้)

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing