สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ โปรดเกล้าฯ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน อ.กัลยาณิวัฒนา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน มอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว

โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิฑูลย์ พิมมาศ หัวหน้างานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และราษฎรในอำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

******************************