ตรวจความพร้อมเปิดเทอม 2/64 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน

(1 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ พล.ต.ต.อัครชัย พรศิริ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์  มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทำให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่กำกับบริหารราชการสำนักงานเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดการเรียนการสอนแบบ Online ในภาคเรียนที่ 2/64 ทุกระดับชั้น ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ที่กำหนด อาทิ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ และจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา ควบคุมทางเข้าและทางออก โดยลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก การบันทึกข้อมูลรายงาน จัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียน เป็นต้น โดยบุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วคิดเป็น 100 % สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 จำนวน 343 คน คิดเป็น 64.35 % ในส่วนระดับมัธยมศึกษา มีความพร้อมเปิดเรียนแบบ On-site ในวันที่ 15 พ.ย.64 โดยได้เตรียมความพร้อมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนด และจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน คือ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการมีส่วนร่วม มาตรการด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ และมาตรการด้านการดำเนินการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม

ต่อมา เวลา 10.00 น. รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง นมัสการรูปประติมากรรม พระภาวนาโกศลเถร (หลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร) นมัสการเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดหนังราชวรวิหาร ตรวจความพร้อมบริเวณพระอุโบสถและสถานที่จัดพิธีกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 พ.ย.64 จากนั้นลงเรือที่ท่าเรือวัดหนังราชวรวิหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองด่าน และคลองบางขุนเทียน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลอง นอกจากนี้ได้ตรวจสะพานข้ามคลองดาวคะนอง ภายในซอยสุขสวัสดิ์ 2 ซึ่งเป็นเส้นทางลัดออกสู่ถนนจอมทอง ถ.กาญจนภิเษก และถ.รัชดา-ท่าพระ โดยได้รับการร้องเรียนจากชาวชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ ขอให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากสะพานดังกล่าวอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมภูมิใจการ์เด้นท์ เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชาวบ้านที่ร่มรื่น มีสวนลิ้นจี่ที่มีอายุประมาณ 100 ปี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่เขตจอมทอง ที่มีบรรยากาศธรรมชาติ ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์
—–