อาชีวะอาสา ลดควันลดฝุ่น Fix it Center พร้อมบริการ 100 ศูนย์

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ในการกำกับดูแลสถานการณ์ฝุ่นละอองซึ่งเป็นมลพิษ ปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้มอยู่ในระดับวิกฤต รวมทั้งมีข้อสั่งการปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประชุมหารือการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดูแลนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องความปลอดภัย จากผลกระทบที่จะได้รับจากฝุ่นละออง

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น โดยการประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำดักควันดักฝุ่น และผลิตหน้ากากกรองฝุ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละออง PM 2.5 สอศ.จึงมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร จัดทำเครื่องพ่นละอองน้ำดักควันดักฝุ่น สถานศึกษาละ 5 ชิ้น และให้อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ภาคใต้ จัดทำเครื่องพ่นละอองน้ำดักควันดักฝุ่น อศจ.ละ 10 ชิ้น และดำเนินการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบประสานงานติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักควันดักฝุ่น ซึ่งคาดว่าสามารถดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 750 ชิ้น รวมทั้งอุโมงค์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง หรือถ้ำเสือเพิก ของวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จำนวน 100 ชิ้น ดำเนินการติดตั้ง ณ สถานศึกษาสังกัดสอศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานราชการต่างๆ

ส่วนเรื่องทำหน้ากากกรองฝุ่น สอศ.จะผลิต จำนวน 140,000 ชิ้น ซึ่งจะมีศูนย์ผลิตและจัดส่งโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เพื่อนำไปแจกประชาชน ณ ศูนย์ Fix it Center ที่ตั้งตามจุดต่างๆ และบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับศูนย์ Fix it Center อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ดำเนินการออกหน่วยที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) จำนวน 84 แห่ง และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บน.ก.) 1 – 9 จำนวน 9 แห่ง และวิทยาลัยฯ จำนวน 7 แห่ง โดยสถานศึกษาในสังกัดสอศ. อศจ.ภาคกลาง อศจ.ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิทยาลัยฯ จำนวน 9 แห่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับบก.น. 1 – 9 วิทยาลัยที่ทำหน้าที่ประสานงานและออกหน่วยให้บริการ Fix it Center ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ประสานงาน ได้แก่

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซึ่งภารกิจให้บริการศูนย์ Fix it Center จะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศ ท่อไอเสีย ระหว่างวันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 100 ทีม ประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน นักศึกษา 5 คน

ส่วนการแบ่งพื้นที่ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ได้แก่ เขตสัมพันธ์วงศ์ เขตพระนคร เขตดินแดง  เขตจตุจักร เขตหลักสี่  เขตบางขุนเทียน เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตบางนา เขตคลองเตย เขตลาดกระบัง เขตบึงกุ่ม เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตพญาไท เขตบางรัก เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตสาทร เขตภาษีเจริญ เขตบางพลัด เขตบางซื่อ ริมทางคู่ขนานถนนพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอพระประแดง อำเภอบางเสาธง อำเภอคลองหลวง และอำเภอบางกรวย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fixitcenter.org ทั้งนี้รถยนต์ที่ได้รับการตรวจเครื่องยนต์เบื้องต้น จะได้รับสติกเกอร์ PVC ใส สูญญากาศ ว่าได้ผ่านการตรวจเครื่องยนต์เบื้องต้น จากศูนย์  Fix it Center “กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น”

*****************************

        กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.