กทม.ยกของอร่อย 50 เขต รวมไว้ที่ห้างฯ ไอคอนสยาม 1 – 14 พ.ย. นี้

(1 พ.ย.64) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณชั้น UG ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมงาน “ของดีกรุงเทพมหานคร” โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม จัดงาน “ของดีกรุงเทพมหานคร” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรง พร้อมทั้งส่งเสริมรายได้และเศรษฐกิจชุมชน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1 – 14 พ.ย. 64 เวลา 10.00 – 21.00 น. ภายในงานได้รวบรวมร้านอาหารอร่อยจาก 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งจำหน่ายของดีจากชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรใน กทม. รวมมากกว่า 50 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพระยะสั้นฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจ เช่น บาริสต้า ขนมไทย อาหารว่าง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ กทม. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเคร่งครัด