‘กรมเจรจาฯ’ รับลูก ‘จุรินทร์’ ดันผู้ประกอบการผลไม้ไทยใช้ FTA ขยายส่งออก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับนโยบาย ‘จุรินทร์’ เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายส่งออกผลไม้ไทย หลัง 12 ประเทศคู่เอฟทีเอ ไม่เก็บภาษีนำเข้าผลไม้สดแช่แข็งและแห้งที่ส่งออกจากไทยแล้ว เผยยังได้สิทธิ์ลดภาษีภายใต้ RCEP เพิ่มขึ้น ชี้! ในช่วง 9 เดือน ไทยส่งออกผลไม้ไปประเทศคู่ FTA สัดส่วนสูงถึง 97% ทุเรียนนำโด่งส่งออกพุ่ง 67% ตามด้วยมะม่วง ลำไย เงาะ และมังคุด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ให้ทีมเซลล์แมนเร่งหาตลาดให้ผลไม้ไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยกรมฯ ได้เร่งผลักดันให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อขยายตลาดส่งออกผลไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศคู่ FTA ของไทย ที่ไม่เก็บภาษีนำเข้ากับผลไม้ส่วนใหญ่ที่ส่งออกจากไทยแล้ว

นางอรมน กล่าวว่า ไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ โดยคู่ FTA 12 ประเทศ ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู บรูไนฯ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และฮ่องกง ไม่เก็บภาษีนำเข้ากับผลไม้สด แช่แข็งและแห้ง ที่ส่งออกจากไทยทุกชนิดแล้ว ส่วนอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ไม่เก็บภาษีนำเข้ากับผลไม้ส่วนใหญ่ที่ส่งออกจากไทยเช่นกัน นอกจากนี้ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น ได้เปิดตลาดให้ผลไม้และน้ำผลไม้จากไทยเพิ่มเติมด้วย เช่น เกาหลีใต้ ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ากับทุเรียนสดและมังคุดสดส่งออกจากไทย และจีน ยกเลิกการเก็บภาษีน้ำสัปปะรดและน้ำมะพร้าวส่งออกจากไทย เป็นต้น

นางอรมน เพิ่มเติมว่า จากการติดตามสถิติในช่วง 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 2564) พบว่า ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและผลไม้แห้งไปทั่วโลก มูลค่ารวม 5,164.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึง 52% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยส่งออกไปประเทศที่ไทยมี FTA สัดส่วนสูงถึง 97% ของการส่งออกผลไม้ทั้งหมด โดยประเทศที่ส่งออกผลไม้ไทยขยายตัว เช่น จีน (+81%) มาเลเซีย (+129%) อินโดนีเซีย (+106%) สิงคโปร์ (+60%) เกาหลีใต้ (+41%) และญี่ปุ่น (+9%) ผลไม้ไทยที่ส่งออกขยายตัวได้ดี เช่น ทุเรียนสด (+67%) มะม่วงสด (+53%) ลำไยสด (+54%) เงาะสด (+33%) และมังคุดสด (+15%)

นอกจากนี้ ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกผลไม้อันดับที่ 7 ของโลก โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน ได้แก่ ทุเรียนสด มังคุดสด และลำไยสด ซึ่งเป็นผลไม้ยอดนิยมที่ไทยครองแชมป์ส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 1 ของโลก ขณะที่ไทยส่งออกมะม่วงสด อันดับที่ 2 ในอาเซียน (รองจากเวียดนาม) และเป็นอันดับที่ 7 ของโลก

—————————————-