ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม. 80 คน เน้นการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง

วันที่ (1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 – 11.30 น.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม. 80 คน เน้นการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า (CK Convention Hall ) อำเภอเมืองพิจิตร