SME D Bank มอบ “ถุงยังชีพ” ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ สภาจังหวัดเขตอำเภอบางบาล และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ประสานพลังดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบ “ถุงยังชีพ” บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนชาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 500 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้