สธ.เผยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด ต.บางสัก จ.ตรัง แล้ว จัดยาและเวชภัณฑ์ดูแลที่บ้านครบถ้วน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 เผยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใน ต.บางสัก จ.ตรังแล้ว หลังพบการติดเชื้อหลายครัวเรือน จัดยาฟาวิพิราเวียร์และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านอย่างครบถ้วน พร้อมจัดตั้งศูนย์ดูแลในชุมชนให้ครบทุกอำเภอใน จ.ตรัง ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยได้ครอบคลุมและควบคุมการระบาด

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า จากการลงติดตามพื้นที่ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ที่้พบการติดเชื้อโควิด 19 ในหมู่บ้านหลายหลังคาเรือน มีการติดเชื้อกันภายในครอบครัวและแพร่สู่ชุมชน โดยในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ตำบลบางสักพบผู้ติดเชื้อจำนวน 35 ราย มี 4 รายที่ไปตรวจที่ รพ.ตรัง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เมื่อทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและ รพ.กันตัง ได้รับข้อมูล ได้ซักประวัติเพิ่มเติมและตรวจอาการในวันที่ 28 ตุลาคม ได้เตรียมระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) ได้จัดยาไปให้ผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ มีบางคนที่มีอาการไอ มีเสมหะเล็กน้อย ขณะนี้ทุกคนได้รับประทานยาแล้วสองมื้อและวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้นำถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปมอบให้แก่ผู้ติดเชื้อ ซึ่งภายในถุงพระราชทานประกอบด้วย ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอ ยาลดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัยและอาหารแห้ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการสามารถดูแลรักษาที่บ้านได้ โดยมี รพ.กันตังติดตามเยี่ยมอาการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้จัดระบบการดูแลผู้ติดเชื้อด้วยการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อเข้าระบบแล้ว 252 ราย และจัดตั้งศูนย์ดูแลในชุมชน (Community Isolation) เพื่อรองรับหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีจำนวนเตียงใน CI เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จาก 204 เตียง เป็น 412 เตียง คาดว่าจะจัดตั้งได้ครบทุกอำเภอภายในสัปดาห์นี้ และทางเขตสุขภาพที่ 12 ได้เพิ่มการสำรองยาโดยจัดส่งยาให้จังหวัดตรังวันนี้เพิ่มอีกสองแสนเม็ด ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมียาฟาวิพิราเวียร์เพียงพอ และจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็ว