ททท. สนง. ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับนทท.ในเทศกาลโคมแสนดวงจังหวัดลำพูน กระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือ

เทศกาลโคมแสนดวง จัดจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มี 2 จุดให้ชมงาน และร่วมแขวนโคมตามความเชื่อของชาวลำพูน ที่เป็นแสงส่องสว่างนำทาง และพบเจอแต่สิ่งที่ดี นักท่องเที่ยวร่วมถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่องค์เจ้าพระธาตุหริภุญชัย ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ทางวัดจะมีการประดับซุ้มโคมไฟสีประจำวันเกิด

และอีกจุดนึง ร่วมถวายโคมสักการะแด่องค์เจ้าแม่จามเทวีปฐมกษัตรีของชาวลำพูน ได้ที่อนุเสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ทางเทศบาลเมืองลำพูน ได้ตกแต่ง ประดับเป็นสวนโคมไฟ อุโมงค์โคมไฟ ให้ทุกท่านได้ชื่นชม และถ่ายภาพ
**** ททท. สนง ลำปาง ได้จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับนทท. สำหรับผู้ที่พักค้างคืนที่ลำพูนและcheck in จุดแขวนโคม จะได้รับของที่ระลึกกระเป๋าย่ามผ้ายกดอกลำพูน จาก ททท เพื่อเป็นการต้อนรับนทท ที่มาเยือนเมืองลำพูน