ว้าวมาก! ต่อยอดความสำเร็จ “โคก หนอง นา พช.” อ.พิบูลมังสาหาร ผลักดัน “กล้วยตากคุณญิ๋ง” พลังงานแสงอาทิตย์ OTOP เจ้าแรกเมืองอุบลฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ โรงงานผลิตกล้วยตากคุณญิ๋ง พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.พัชรินทร์ ธรรมสาร พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตกล้วยตากคุณญิ๋ง พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการ OTOP เจ้าแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดำเนินกิจการในลักษณะนี้

นอกจากนั้น ภายในบริเวณพื้นที่โรงงาน เจ้าของโรงงาน ได้ดำเนินการขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา พช.” โดยการปรับพื้นที่และใช้งบประมาณส่วนตัว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจากห้วยแดง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้เห็นผลชัดเจนว่าน้ำไม่ท่วม และมีแผนที่จะเปิดเป็นสถานที่และแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าชมในเชิงของการท่องเที่ยว การเกษตร และการแปรรูป อีกด้วย

โอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ให้คำแนะนำ พร้อมกับร่วมออกแบบและวางแผนการขยายผลการดำเนินงานของโรงงานฯ โดย “คุณอาร์ท” เจ้าของกิจการ ได้ให้ร่วมทำความเข้าใจ เพื่อที่จะต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน ก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ต่อไป โดยมี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และเกษตรอำเภอ ตลอดจนภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ท้ายที่สุด คณะตรวจติดตามฯ ยังได้ร่วมการันตีสินค้า ว่ามีความอร่อย และได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รับรองทุกชิ้น โดยผู้ที่สนใจสินค้า OTOP กล้วยตากคุณญิ๋ง พลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าแรกเมืองอุบลฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อ ได้ทางเพจ Facebook กล้วยตากคุณญิ๋ง พลังงานแสงอาทิตย์ เจ้าแรกเมืองอุบล หรือหมายเลขโทรศัพท์ 083-9157455 และ 080-2988962

#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDPolicyAward2021
#พลังงานแสงอาทิตย์100%
#โรงอบกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยแดง

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และนายกันติทัต สุขเจริญ นว.พช.ปก. สพอ.พิบูลมังสาหาร ภาพข่าว/รายงาน