กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย ทิศทางตลาดสมุนไพรไทย ปีนี้สดใส ตั้งเป้าสร้างรายได้เข้าประเทศ เพิ่มขึ้นกว่า 50,000 ล้านบาท

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผย ภายในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่า ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทย น่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 50,000 ล้านบาท พร้อมเร่งเดินหน้าสร้างช่องทางในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสมุนไพร ทั้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ PMHA และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพPHP ซึ่งกำลังขยายจำนวนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดโลกได้ง่ายขึ้น

นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กระแสสุขภาพ ที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยา และเครื่องสำอาง ที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งมีมูลค่าการตลาดทั่วโลกหลักแสนล้านบาท ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐานของภูมิภาคอาเซียน และ มีช่องทางการจัดจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรทั้งแบบสดและแปรรูปที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เราจึงจะสามารถพัฒนาเรื่องสมุนไพรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และต่อยอดความเติบโตของอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ อีกทั้งสามารถขยาย ตลาดไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าในปีนี้ตลาดผลิตภัณฑ์ สมุนไพรของประเทศไทยน่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 50,000 ล้านบาท การพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย กำลังดำเนินไปตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยและพืชทางเลือกอื่นๆ ให้เป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไทย การสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยใช้หลักการ “ตลาดนําการผลิต” จากตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรไทยเน้นผลิตสมุนไพรที่มีศักยภาพ ในส่วนสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาดในวันนี้ มีหลากหลายชนิด เช่น ขมิ้นชัน ไพล บัวบก กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร กระชาย กระวาน ข่า ขิง คำฝอย ตะไคร้ บุก พริกไทย และว่านชักมดลูก กระเจี๊ยบแดง เก๊กฮวย ดีปลี บอระเพ็ด พญายอ เพชรสังฆาต มะระขี้นก มะลิ มะแว้งเครือ และ มะแว้งต้น เป็นต้น

ที่ผ่านมา นโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมุนไพร ผ่านแผนแม่บทว่าด้วย การพัฒนาสมุนไพรไทย ปี 2560-2564 ทำให้ตลาดสมุนไพรเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดด ตลาดสมุนไพรในโลก มีมูลค่ารวมกันประมาณ 9.18 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดของสมุนไพรที่สูง ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ภูมิภาคเอเชีย จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่าปัจจุบันมูลค่า การส่งออกสมุนไพรไทยอยู่ในหลักแสนล้านบาท โดยสมุนไพรไทยในกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท กลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท

นายแพทย์ธิติ กล่าวในตอนท้ายว่า กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เร่งเดินหน้าสร้างช่องทางในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสมุนไพร เพื่อให้อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงตลาดในช่องทางใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ PMHA (Prime Minister Herbal Award) และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ PHP (Premium Herbal Product) ซึ่งกำลังขยายจำนวนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการต้องก้าวไปให้ทันโลกยุคดิจิทัล เพื่อการเข้าถึงตลาดโลกได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
…………………..……………….