โรงครัวพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ ส่งมอบถึงมือผู้ประสบอุทกภัยระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต่อเนื่องเป็นวันที่ 12

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา โดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ภาคเอกชน กลุ่ม/องค์กร และประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ มอบช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระลอกใหม่ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 12

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กลุ่มองค์กรต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบัวลาย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสต.) จากอำเภอพิมาย อำเภอบัวลาย และอำเภอเมืองห้วยแถลง เจ้าหน้าที่และทีมงาน อบต.สัมฤทธิ์ และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบัน โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินการผลิตข้าวกล่องส่งมอบให้กับประชาชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 153,150 กล่อง และมีแผนจะดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ บรรจุกล่องมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ อำเภอพิมาย และอำเภอโนนสูง ซึ่งในวันนี้จะผลิตข้าวกล่องจำนวน 14,000 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพิมาย และอำเภอโนนสูง

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานฯ และจะมอบอาหารกล่องแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในเบื้องต้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นี้

ณ จุดดำเนินการโรงครัวจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#โรงครัวจังหวัดนครราชสีมา #โรงครัวพระราชทาน
#มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📷 สถานีข่าว พช.โคราช รายงาน