ลำปาง เร่งฟื้นรถม้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงโควิด ช่วยเหลือผู้ประกอบการ กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมเปิดประเทศ

วันที่ 30 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ผู้บริหารองค์กร/สมาคมภาคเอกชน ดำเนินโครงการ “ชาวลำปาง ร่วมใจช่วยรถม้า” ณ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา พร้อมนั่งรถม้าชมเมืองผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของลำปาง

งานนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง สโมสรโรตาลี่ดอยพระบาท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ที่ได้จัดทำโครงการฯ ช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเที่ยวรถม้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อต่อลมหายใจคนขับรถม้าให้อยู่คู่กับคนลำปาง โดยมีการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่ผู้ขับรถม้า พร้อมมอบอาหารสำหรับม้า