น้ำลดแล้ว!! กรมทางหลวงแจ้งสัญจรได้ เหลือเพียงสาย บางบาล-ผักไห่ ช่วง กม.13+900-15+800 และ กม.17+400-23+900 พร้อมเร่งระบายน้ำ ทำความสะอาด-ซ่อมแซมผิวทางเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความเป็นห่วงใยต่อการเดินทางของประชาชนจึงขอให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงเพื่อเปิดการสัญจรให้ผู้ใช้เส้นทาง พร้อมเร่งรัดให้ระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง และกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

สำหรับสถานการณ์วันนี้ (30 ตุลาคม 2564) พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 5 จังหวัด 9 สายทาง 18 แห่ง โดยทางหลวงในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ 1) จ.มหาสารคาม 2) จ.อ่างทอง 3) จ.พระนครศรีอยุธยา 4) จ.สุพรรณบุรี 5) จ.นครปฐม ซึ่งสามารถสัญจรได้โดยมอบให้เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

โดยทางหลวงที่ยังไม่สามารถเปิดการสัญจรได้ขณะนี้เหลือเพียงทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาลผักไห่ ช่วง กม.13+900-15+800 ระดับน้ำสูง 25 ซม. และ ช่วง กม.17+400 – 23+900 ระดับน้ำสูง 20 ซม. โดยน้ำภายนอกผิวจราจรสูงประมาณ 68 ซม. เนื่องจากการผันน้ำเข้าทุ่งนาพื้นที่แก้มลิงเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบกับยังมีฝนตกอยู่จึงทำให้น้ำท่วมขังทุก จึงจำเป็นต้องปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและแจ้งให้ใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงชนบทหมายเลข 4047 บริเวณแยกวัดไผ่ล้อมและแยกวัดกอไผ่แทน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตั้งเครื่องสูบน้ำ ป้ายเตือน ปั้นคันดิน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยพร้อมให้บริการประชาชน 24 ชม.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1

……..……………………….