แซ่บหลาย! พ่อเมืองพิบูลฯ เชิญชิม “เหนียวโคขุนแดดเดียว Retro” ผลผลิตจาก “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยนางพัชรินทร์ ธรรมสาร พัฒนาการอำเภอพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมตรวจเยี่ยม “สวนธรรมาวิจิตร” ของนายเส็ง ธรรมาวิจิตร หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระยะที่ 1 (งบเงินกู้รัฐบาล) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โอกาสนี้ นายเส็ง ธรรมาวิจิตร ได้นำคณะฯ ตรวจเยี่ยมชมแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของตนเอง อย่างมีความสุข พร้อมนำเสนอเมนูอาหารสุดเด็ดให้แก่ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และคณะได้ชิมนั่นคือ “เหนียวโคขุนแดดเดียว Retro” ซึ่งก็คือข้าวเหนียว กับเนื้อโคขุนแดดเดียว มาในรูปแบบข้าวห่อใบตอง ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เคยพบเห็นเป็นประจำเวลาเกษตรกร ชาวบ้านหรือชาวนาไปสวนและไร่นา มักจะพกพาไปด้วยโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติแบบนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ปลูกเอง เลี้ยงเอง ในแปลง “โคก หนอง นา พช.” ของสวนธรรมาวิจิตร แห่งนี้

นอกจากนั้น นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อม คณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอ ยังได้เชิญชวน ผู้ที่สนใจมาลิ้มลองรสชาติ ซึ่งหอมอร่อยสมกับที่นายเส็ง ธรรมาวิจิตร และชาวบ้านในละแวกนี้ ได้นำเสนอและร่ำลือ โดยสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อกันเป็นประจำได้ที่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และตลาดสีเขียว ทุกวันจันทร์ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หรือติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงที่นายเส็ง ธรรมาวิจิตร เจ้าของแปลง “โคก หนอง นา พช.” และสวนธรรมาวิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 062-0474861

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDPolicyAward2021
#เหนียวโคขุนแดดเดียวRetro

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.พิบูลมังสาหาร โดย หน.กบ, นพต. ภาพข่าว / กันติทัต สุขเจริญ นว.พช.ปก. รายงาน