อบจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลฟื้นฟูหลังน้ำลด

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายดฤทธิ์ บุศเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางเพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ ประกอบด้วย ตำบลเชียงขวัญ ตำบลพระธาตุ ตำบลพลับพลา จำนวน 813 ราย โดยมีนางสาววสกมล อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ ร่วมมอบถุงยังชีพ ต่อมาในเวลา 15.00 น. เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ณ ประตูระบายน้ำ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 267 ชุด โดยมีนายเอกชัย พลซื่อ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ได้ดูพื้นที่บ้านดอนสวรรค์ ตำบลผักแว่น ใช้น้ำทำนาปรังจากอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ซึ่งปีนี้ความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง มีน้ำในห้วยแอ่งเพียง 8 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่างเก็บน้ำ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอต่อการทำนาปรับ นอกจากนั้นยังหาวิธีการช่วยเหลือการทำนาปรัง เช่น ช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำ เมล็ดพันธ์ข้าว และหาทางนำน้ำจากลำน้ำชีไปเก็บไว้ที่ห้วยแอ่ง ทั้งนี้ นายกฯอบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมดูแลฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไป

#เป็นไท@101