รองผู้ว่าฯ นำทีมส่วนราชการ หารือแนวทางร่วม CMU STeP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัด เน้นทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาทุกมิติ

วันที่ 29 ต.ค. 2564 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม ดุสิตาคอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ SDU Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ (ภาคเศรษฐกิจ เกษตร ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม) องค์กรภาคเอกชน และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ภายใต้การเสนอแนวทางผ่านโครงการ/กิจกรรมของ กกร.ลำปาง ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างการพัฒนาในพื้นที่อย่างครบทุกมิติ อาทิ Lampang Smart City, ศูนย์ข้อมูลบริหารจัดการเมือง, ศูนย์ Design City, การเกษตรมูลค่าสูง, ลำปางมาราธอน เป็นต้น

เมื่อเวลา 13.30 น. รองผู้ว่าฯ หารือแนวทางและประสานหน่วยงาน เพื่อรายงานข้อเท็จจริงต่อกรณีระบบไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกต่างๆ ภายในจังหวัด และการแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมมอบหน่วยงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป