“สาธิต” เปิดรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ สถาบันประสาทวิทยา เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดรถโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ สถาบันประสาทวิทยาออกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเชิงรุก ช่วยให้เข้าถึงการรักษารวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิตลดภาวะพิการ นำร่องแล้วในเขตกรุงเทพเหนือ เตรียมผลักดันดำเนินการทั่วประเทศ

วันที่29 ตุลาคม 2564  ที่สถาบันประสาทวิทยา ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT Mobile Stroke Unit) ซึ่งวันที่29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันโรคหลอดเลือดสมองโลก และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการแพทย์ โดย สถาบันประสาทวิทยา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา และคณะผู้บริหารทุกหน่วยงานเข้าร่วม

ดร.สาธิต กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนด้วยยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงและบางรายอาจจะต้องให้การรักษาต่อด้วยการลากสายสวนลากลิ่มเลือดภายใน 8 ชั่วโมง
ที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยการจัดทำทางด่วนพิเศษ (Stroke Fast Track) ให้เข้าถึงการรักษารวดเร็ว และขณะนี้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยระบบบริการเชิงรุกด้วย โดยสถาบันประสาทวิทยา
จัดรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT Mobile Stroke Unit) เป็นรถเคลื่อนที่ออกให้บริการไปยังชุมชน สามารถตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่บนรถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ได้เลย ก่อนที่จะส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ลดภาวะทุพพลภาพ และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

“รถหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในเรื่องสถานที่ติดตั้งรถ NIT Mobile Stroke Unit รวมถึงการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ระหว่างให้บริการประชาชนขณะนี้เริ่มให้บริการในพื้นที่นำร่องเขตกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ ได้แก่ จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนนทบุรีบางส่วน ซึ่งจะผลักดันทางนโยบายเพื่อเพิ่มหน่วยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ทั่วประเทศ ให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน” ดร.สาธิตกล่าว

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลัง ศึกษา วิจัย พัฒนาผลงานวิชาการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์โรคระบบประสาท สำหรับรถ NIT Mobile Stroke Unit มีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย สามารถเอกซเรย์สมองได้ทันที ให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อเปิดเส้นเลือดโดยการดูแลของแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ มีการประสานงานผ่านระบบรักษาทางไกล (Telemedicine) ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางโรคสมอง รวมทั้งสามารถตรวจเอกซเรย์เส้นเลือดสมองเพื่อพิจารณาการรักษาเพิ่มเติมได้โดยเร็วอีกด้วย นอกจากนี้ยังจะออกให้บริการคัดกรองโรคระบบประสาทเชิงรุก และให้การรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานอย่างรวดเร็ว รวมถึงการออกหน่วยแพทย์นอกสถานพยาบาล และงานกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ด้วย

*************************** 28 ตุลาคม 2564