รมว.เฮ้ง สั่ง สปส.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.39 ที่ตาบอด ได้รับเงินเยียวยาเร่งด่วน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้รับข้อร้องเรียน ผ่านรายการ “เรื่องนี้คุณต้องรู้” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า นางสาวบุษกร เจริญชัย ผู้ร้องเรียนเป็นผู้ตาบอด 2 ข้าง มีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล แต่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ เพื่อรับเงินเยียวยาได้ เนื่องจากเป็นบุคคลเคยถูกศาลมีคำสั่งให้ล้มละลายนั้น ในเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผมจึงได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนแล้ว

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือล่าสุดในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ประกันตน ภายในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ร้องเรียนผ่านรายการฯ กรอกข้อมูลรับเงินเยียวยา พร้อมให้ยื่นเอกสารเป็นผู้ทุพพลภาพ เพื่อพิจารณาจ่ายประโยชน์ทดแทน และได้รับการบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ นางสาวบุษกร ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

“การจ่ายเงินเยียวยาจากรัฐบาลในครั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องแรงงานเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าว

+++++++++++++++++++