ดีเดย์ 1 พ.ย. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดระบบ “จองคิวออนไลน์ 100%” ตอบโจทย์บริการยุคดิจิทัล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 ดีเดย์ 1 พฤศจิกายนนี้ พร้อมนำระบบ “จองคิวออนไลน์ 100%” ผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ มาใช้ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) พร้อมทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง รองรับการให้บริการในยุคดิจิทัล ลดความเสี่ยง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้โควิด

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญายังคงมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ “Smart DIP” เพื่อตอบโจทย์การให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน ล่าสุด กรมฯ ได้นำแอปพลิเคชั่นจองคิวออนไลน์ล่วงหน้ามาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ติดต่อสามารถระบุวัน เวลา และประเภทของบริการผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ และสามารถ จองคิวออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังช่วย ลดระยะเวลาในการรับบริการ ลดความแออัดของการมาติดต่อ สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

นายวุฒิไกรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจองคิวออนไลน์ เพื่อเข้าใช้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงผู้ติดต่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น QueQ ลงในสมาร์ทโฟน เพื่อจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนมารับบริการที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368”