“รมว.เฮ้ง” ส่งที่ปรึกษา ธิวัลรัตน์ ลงพื้นที่ อำเภอบางเลน และนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Featured Video Play Icon

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด พร้อมน้ำดื่ม แก่ตัวแทนอาสาสมัครแรงงาน ผู้ประกันตนทุพพลภาพ และชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมคณะลงพื้นที่ด้วย

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน แม้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนประสบอันตราย หรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในวันนี้ ตนได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ในอำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลาย การเร่งฟื้นฟูสถานการณ์หลังน้ำลด คือ ปัจจัยสำคัญในการเร่งเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนตามภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มสรรพกำลัง

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมคณะลงพื้นที่กับ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในการนี้ยังได้มอบของใช้แก่ผู้ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม พร้อมมอบกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพร้อมต่อสู้ ไม่ย่อท้อ ขอให้ผู้ประกันตน ทุกคนมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที