Application “SmartLands” : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน รวบรวมการให้บริการด้านที่ดินไว้ใน App เดียวเพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

Application “SmartLands” : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน รวบรวมการให้บริการด้านที่ดินไว้ใน App เดียวเพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal ให้บริการใน18 ด้าน เช่น การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า,การค้นหารูปแปลงที่ดิน.การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน เป็นต้น สามารถดาวน์โหลด Application“SMARTLANDS” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS