รายชื่อโรงพยาบาล ที่เปิดให้บริการ WALK IN ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีนสูตร Sinovac + AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติ

🏨 โรงพยาบาลปากเกร็ด

🏨 โรงพยาบาลบางบัวทอง

🏨 โรงพยาบาลไทรน้อย

🏨 โรงพยาบาลบางใหญ่

🏨 โรงพยาบาลบางบัวทอง 2

🟢 เปิดให้บริการ WALK IN ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วัคซีนสูตร Sinovac + AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ทั้งคนไทยและต่างชาติ