กรมควบคุมโรค ขยายผลดำเนินคดีเพจขายบุหรี่ซิการ์รายใหญ่ พบเปิดร้านขายในห้างดังใจกลางกรุง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขยายผลดำเนินคดีเพจ Cigarista at The Peninsula Plaza ซึ่งเปิดขายบุหรี่ซิการ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

จากการสืบค้นข้อมูลและขยายผลเพื่อดำเนินคดี พบเพจ Cigarista at The Peninsula Plaza เปิดหน้าร้านขายบุหรี่ซิการ์ ภายในศูนย์การค้าเพนนินซูล่าพลาซ่า ราชดำริ เขตลุมพินี กรุงเทพฯ โดยเจ้าของผู้ดูแลเพจ มีการโพสต์ข้อมูลบุหรี่ซิการ์ โฆษณาเชิญชวนลูกค้าซื้อบุหรี่ซิการ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวม 3 ฐานความผิด ดังนี้

1) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 27

2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2) ทำการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามมาตรา 31 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้อง

3) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 38 วรรค 2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ทั้งนี้ ได้รวบรวมพยานหลักฐานนำเข้ากล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของเพจดังกล่าวต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอเตือนผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ขายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 385

*******************************