กรมบังคับคดี เร่งสนองนโยบาย รมว.ยธ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. 4 ภาค ระหว่างเดือนพ.ย. – ธ.ค.นี้ นำร่อง กทม. เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่เป็นลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่อาจประสบปัญหาการเงินขัดข้องหลังจากสถานการณ์โควิดระบาด โดยกรมบังคับคดีจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดโครงการบังคับคดีร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หลังคำพิพากษา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 609 เรื่อง ทุนทรัพย์ 81,854,444.69 บาท และระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด สาขาทั่วประเทศ จำนวน 117 แห่ง

นางทัศนีย์ เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้เราได้มีกำหนดจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือลูกหนี้ 4 ภาค ซึ่งนำร่องจัดในพื้นที่ 7 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้ร่วมเจรจากันด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ตนจึงอยากเชิญชวนลูกหนี้ที่ประสบปัญหาหนี้สินซึ่งศาลมีคำพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการบังคับคดี ให้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ซึ่งขอยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-8814840 02-8875072 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมห่วงประชาชนที่กำลังเดือดร้อน จึงอยากให้เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ย ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาได้จริง จนลูกหนี้หลายรายไม่ถูกยึดอายัดทรัพย์ หรือไม่ถูกขายทอดตลาด ส่วนเจ้าหนี้ก็ได้รับชำระหนี้จนเรียบร้อยและก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกลับคืนมาในที่สุด” นางทัศนีย์ ระบุทิ้งท้าย

////////////////////////////////////////////