รมว.สุชาติ เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมพระนครศรีอยุธยา ส่งทีมแรงงานมอบสุขาลอยน้ำเพิ่ม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มอบหมายอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่มอบสุขาลอยน้ำ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่มอบสุขาลอยน้ำจากความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับภาคเอกชนตามโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 1 หลัง โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ให้การต้อนรับซึ่งเกิดขึ้นจากความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงานโดยการกำกับดูแลของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจ

นายประทีป กล่าวว่า ในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มอบหมายให้กระผมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบสุขาลอยน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มเติมอีก จำนวน 1 หลัง สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคกลาง ซึ่งได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ ว่าสุขามีความจำเป็นมากในสถานการณ์น้ำท่วม กระทรวงแรงงาน ได้ส่งสุขาลอยน้ำ และสุขาเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทาทุกข์ ซึ่งโครงการ DSD จิตอาสาเพื่อสังคม ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้สร้างสุขาลอยน้ำเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวนทิ้งสิ้น 77 หลัง และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อนำไปช่วยพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยด้วย ได้แก่ สุขภัณฑ์เคลื่อนที่ จ้านวน 300 ชุด จากบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และมูลนิธิเอสซีจี เรืออเนกประสงค์ ไฟเบอร์กลาส จำนวน 50 ลำ จากบริษัท หิรัญ เอส เสวี จำกัด และบริษัท แวนด้าแพค จำกัด สุขภัณฑ์ประกอบการจัดทำสุขาลอยน้ำ จำนวน 60 ชิ้น และสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง จำนวน 40 ชุด จากบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด

นอกจากนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกาะติดสถานการณ์ และติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะเริ่มประสบภัย และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ระยะให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อสร้างอาชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายภายหลังน้ำลด ในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถซ่อมอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมได้ ช่วยให้ผู้อบรมได้ทั้งความรู้และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องส่งซ่อม หรือจัดซื้อใหม่ และการฝึกอบรมสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชน ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกแห่งทั่วประเทศ