สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี (วันที่ 28 หลังจากคลาย Lock down 1 ต.ค.)

🌟 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 93 ราย

🔴 เพศหญิง 52 ราย 🔵 เพศชาย 41 ราย

👥 ต่างชาติ 6 ราย (พม่า 2 ราย กัมพูชา 2 ราย เวียดนาม 1 ราย ลาว 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 34 ราย

อำเภอบางบัวทอง 17 ราย

อำเภอบางใหญ่ 12 ราย

อำเภอไทรน้อย 10 ราย

อำเภอปากเกร็ด 10 ราย

อำเภอบางกรวย 4 ราย

🤧 มีอาการ 57 ราย คิดเป็น 61.29 %

😳 ไม่มีอาการ 36 ราย คิดเป็น 38.71 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

– ไม่เคยได้รับวัคซีน 34 ราย คิดเป็น 36.55%

– รับวัคซีน 1 เข็ม 22 ราย คิดเป็น 23.65%

AstraZeneca 7 ราย

Sinovac 6 ราย

Sinopharm 3 ราย

Pfizer 6 ราย

– รับวัคซีน 2 เข็ม 37 ราย คิดเป็น 39.78%

Sinovac I + Sinovac II = 3 ราย

Sinovac I + AstraZeneca II = 2 ราย

Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย

Sinovac I+ Sinovac II +Pfizer III = 0 ราย

Sinopharm I + Sinopharm II = 10 ราย

Sinopharm I + AstraZeneca II = 0 ราย

AstraZeneca I + AstraZeneca II = 22 ราย

AstraZeneca I + Pfizer II = 0 ราย

Pfizer I + Pfizer II = 0 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 93 ราย

– ก่อสร้าง แคมป์บารอนเนีย ทาวน์ บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี 2 ราย

– ก่อสร้าง ม.นันทวรรณ อำเภอบางบัวทอง 2 ราย

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 10 ราย

– กลุ่มอาชีพ ค้าขายไม่ระบุ 2 ราย

– กลุ่มอาชีพ ก่อสร้าง (ไม่ระบุ) 3 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

– พนักงาน Grab (ขับ)

– ช่างซ่อม

– ทนาย

– ทหารเรือ

– พระภิกษุ

– แม่บ้าน รพ.ชลประทาน

– รปภ.มบ.ปิยะรัตน์

– พนักงาน อบต.บางขุนกอง

– พนักงงานโรงพิมพ์

– สถาปนิก

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

💉 ติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ www. นนท์พร้อม .com หรือคลิกลิงค์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/

📢 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน กับ นนท์พร้อม ท่านสามารถติดต่อส่งข้อมูลได้ที่ Line Official ID: @nontprompt หรือคลิกลิงค์เพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/AdQYTGK

😷 “ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562/