ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิมเข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณ เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา – ท่าพระ ถนนรัชดาภิเษก ในคืนวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนรัชดาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ตลาดพลู ถึงแยกมไหสวรรย์

ถนนเทอดไท ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ตลาดพลู ถึงแยกตลาดมะลิทอง

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกมไหสวรรย์ ถึงแยกดาวคะนอง

ถนนราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู ถึงสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การประปานครหลวง