ผู้ว่าฯ นนทบุรี เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมเดินหน้ารณรงค์ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน และสานพลังชุมชนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมชมนิทรรศการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนนทบุรี ประเภทเสื้อผ้า ของใช้ และเครื่องแต่งกาย ที่ได้มีการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มาประยุกต์จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาพระองค์ได้อุทิศปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงดำเนินตามพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านภูมิปัญญาผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัย ในการออกแบบสี ลวดลาย บนผืนผ้า การตัดเย็บ ในรูปแบบ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค และได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมประทานอนุญาตแบบลายผ้ามัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ซึ่งทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย s จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love และประทานพระอนุญาตให้แก่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ได้ตามกระบวนการวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังพระดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทันสมัยสู่สากล

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวเชิญชวนรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ร่วมน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน รักษา และต่อยอดผ้าไทย ได้มีช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ของจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ยังได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ให้คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี โดยนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่อำเภอมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับนิทรรศการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนนทบุรี ประเภทเสื้อผ้า ของใช้ และเครื่องแต่งกาย มีผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายให้กับผู้สนใจ ประกอบด้วย ร้านผ้าไทยศิรินุช อำเภอบางใหญ่ , ร้านลัดดาบาติก อำเภอปากเกร็ด และกลุ่มผ้าแฮนด์เมด 9 หน้า 9 ไกล รวมใจชาวไทย อำเภอบางกรวย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ซึ่งในวันนี้มียอดจำหน่ายและสั่งจองรวมมูลค่ามากกว่า 40,000 บาท

ทั้งนี้ ก่อนวาระประชุม นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวรายงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมส่งมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะบุคคลต้นแบบ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)