รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห่วงใยผู้ประสบภัย กำชับกรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนเร่งด่วน พร้อมนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนสาย ขก.1011 จ.ขอนแก่น หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปัจจุบันสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่นและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบริเวณคอสะพานบนถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อำเภอเมือง, พระยืน จังหวัดขอนแก่น (ช่วง กม.ที่ 1+900 ถึง 2+100) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้คอสะพานถูกน้ำกัดเซาะ ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ซึ่งหากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146